Badanie aktualnej wilgotności elementów konstrukcji drewnianych

    Ocenę makroskopową prowadzono poprzez ostukiwanie młotkiem ciesielskim elementów, pobieranie materiału z wnętrza elementów konstrukcyjnych przy pomocy wiertła zabierakowego i rdzeniowego. Wilgotność aktualną określono przy pomocy miernika elektronicznego HIT-1.

Badanie aktualnej wilgotności względnej powietrza i jego temperatury

    Pomiar wykonywano z wykorzystaniem cyfrowej sondy typ TS 630 SDI i cyfrowego bazowego urządzenia pomiarowego T 2000 S firmy Trotec.

ul. Krucza 108/4 | 53-412 Wrocław | tel./fax (071) 361 83 21, kom. +48 509 693 157 | mail: | l. odwiedzin: