USŁUGI PROJEKTOWE

    Zakres usług projektowych jest ściśle określony. Są to przede wszystkim projekty budowlane związane ze wzmocnieniami konstrukcji budynków, naprawami balkonów, remontami więźb dachowych, remontami stropów rewitalizacją starych kamienic mieszczańskich i rozbiórki obieków budowlanych będących w ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Dominująca gałęzią są jednakże nade wszystko orzeczenia techniczne wraz z elementami ekspertyzy na temat przyczyn uszkodzeń konstrukcji budynków. Specjalizujemy się w analizie wpływu zmian poziomów wód powierzchniowych koryta rzeki Odry na pracę konstrukcji budynków i budowli znajdujących się w jej zasięgu. Naszą specyficzną dziedziną z zakresu prac projektowych są projekty wykonywania zabezpieczeń istniejących budynków w warunkach wykonywania zabudowy plombowej. Jednocześnie wykonujemy projekty dotyczące głębokich wykopów w nawodnionych gruntach, dla mocno obciążonych naziomów prowadzone pod osłoną różnego rodzaju ścianek szczelnych, gródz stalowych itp. Roboty takie wykonujemy kompleksowo od wykonania badań geotechnicznych, poprzez projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy, aż do wykonania robót kafarowych, montażu rozparć i wykonaniu monitoringu konstrukcji budynków znajdujących się w zasięgu stref oddziaływań nowo wykonywanych fundamentów.
    Nasza od niedawna wprowadzona specjalizacją jest prowadzenia nadzoru nad pęknięciami i zarysowaniami elementów konstrukcji budynków i budowli. Wykorzystujemy do tego szczelinomierz stacjonarny działający w 3D obsługiwany poprzez prowadzenie odczytów zegarem precyzyjnym. Odczyty są zapisywane w dziennikach. Na podstawie tych ciągów obserwacyjnych tworzone są przy pomocy obliczeń statystycznych wyrównane wartości przemieszczeń względnych. Daje to pełny obraz przemieszczeń konstrukcji w układzie czasowym.

Widok na stary budynek - przed wykonaniem ścianki kurtynowej i rozpoczęciem obniżania dna wykopu

Widok na stary budynek - przed wykonaniem ścianki kurtynowej i rozpoczęciem obniżania dna wykopu

Teren wykopu przed obniżeniem dna i rozbiórką budynku podpierającego istniejącą plombę

Teren wykopu przed obniżeniem dna i rozbiórką budynku podpierającego istniejącą plombę

Kamienica Pereca 13 przed remontem elewacji i balkonów

Kamienica Pereca 13 przed remontem elewacji i balkonów

Kamienica Pereca 13 po remoncie elewacji i balkonów

Kamienica Pereca 13 po remoncie elewacji i balkonów

Kamienica ul. Ptasia 32 przed remontem

Kamienica ul. Ptasia 32 przed remontem

Kamienica ul. Ptasia 32 przed remontem

Kamienica ul. Ptasia 32 przed remontem

Kamienica ul. Ptasia 32 po remoncie elewacji

Kamienica ul. Ptasia 32 po remoncie elewacji

Kamienica pl.Strzelecki 30 przed remontem elewacji i balkonu

Kamienica pl.Strzelecki 30 przed remontem elewacji i balkonu

Kamienica pl.Strzelecki 30 przed remontem elewacji i balkonu

Kamienica pl.Strzelecki 30 przed remontem elewacji i balkonu

Kamienica pl.Strzelecki 30 po remoncie elewacji i balkonu

Kamienica pl.Strzelecki 30 po remoncie elewacji i balkonu

ul. Krucza 108/4 | 53-412 Wrocław | tel./fax (071) 361 83 21, kom. +48 509 693 157 | mail: | l. odwiedzin: