Wprowadzenie do systemu helifix

    Szczególnie dotkliwy występuje rozziew pomiędzy założeniami obliczeniowymi - przeniesionymi wprost z napraw konstrukcji betonowych - technologiami naprawczymi, a rzeczywistą pracą starych, spękanych konstrukcji murowych. Podstawowy materiał – cegła ceramiczna z lat 1900-1910 - jest materiałem bardzo zróżnicowanym pod względem parametrów wytrzymałościowych. Założenia obliczeniowe klasycznych zakotwień prętów zbrojeniowych o dużych średnicach nie są adekwatne do rzeczywistej ich pracy. Pręty o średnicy Φ 16-Φ 32 mm wklejane żywicami epoksydowymi w stary mur z cegły o bardzo niskiej wytrzymałości lub strukturalnie uszkodzony, co najczęściej się zdarza - zasolony i wilgotny nie spełniaja podstawowych warunków współpracy statycznej elementów – zgodności odkształceń przy obciążeniu.

    System Helifix opracowany przez firmę Helifix London Ltd oparty jest na łącznikach, kotwach i prętach wzmacniających produkowanych z nierdzewnej stali austenicznej o unikalnej konstrukcji spiralnej Hi-Fin. Wytrzymałość na rozciąganie R m dla prętów wynosi min. 1300 Mpa. Podstawowe – centralne miejsce pośród systemów Helifix zajmuje system HeliBeam. Sprężyste pręty Helibar stosowane w połączeniu z zaprawą montażową HeliBond MM2 odpowiednio zamontowane w konstrukcji /zgodnie ze księgą standardów Helifix/ umożliwiają przywrócenie nośności uszkodzonym konstrukcjom murowym. Pręty osadzane są w spoinach murów – bruzdy wykonywane są specjalistyczną bruzdownicą dwutarczową – szer. 10 mm; głębokość od 35 do 65 mm. Zaprawę montażową wprowadza się za pomocą specjalnych pistoletów o napędzie ręcznym lub pneumatycznym.
    Naprawy wykonywane przy pomocy systemu Helifix zapewniają całkowite przywrócenie, a w niektórych przypadkach podniesienie nośności konstrukcji murowych. System naprawczy Helifix jest tak pomyślany, iż istnieje możliwość wykonywania robót na obiekcie eksploatowanym, bez konieczności np. wysiedlania mieszkańców z użytkowanych pomieszczeń /ma to pierwszorzędne znaczenie przy robotach na obiektach mieszkalnych/. System umożliwia wykonanie robót naprawczych prawie bezśladowo – ze względu na technologie osadzenia prętów i kotew. System posiada Aprobatę Techniczną 4353/2000 wydaną przez ITB oraz Atesty Higieniczne. Stosowaniem rozwiązań systemu Helifix zajmują się /zgodnie z Aprobatą Techniczną oraz wymaganiami właściciela systemu – tj. Helifix London Ltd tylko autoryzowane przez nich firmy. Autoryzacja obejmuje zakres: projektowania – Approved Surveyor; wykonywania i nadzorowania robót Approved Installer. Firma nasza posiada wymagane autoryzacje /w załączeniu/.

ul. Krucza 108/4 | 53-412 Wrocław | tel./fax (071) 361 83 21, kom. +48 509 693 157 | mail: | l. odwiedzin: