Badanie zawilgocenia muru

    Badania prowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap: pomiar bezpośrednio na miejscu podzielono na dwa cykle tj:

  • cykl I – pomiar rozpoznawczy, powierzchniowy /na głęb. do 5 cm/, „bezinwazyjny”, z wykorzystaniem cyfrowej sondy mikrofalowej typ TS 300 SDI i cyfrowego bazowego urządzenia pomiarowego T 2000 S firmy Trotec.

Zdj. nr 1

Zdj. nr 1

Pomiar wykonywano w każdym przekroju pomiarowym na trzech wysokościach tj:

  • wysokość 0.00 m→ poziom terenu;
  • wysokość 0.75-0,80 m→ górna krawędź cokołu;
  • wysokość 2.10-2.20 m→ max. wys. zasięgu ulokowania elektrody.

Wyniki pomiarów, po odpowiednim ich przetransponowaniu, naniesiono na odpowiednie wykresy.

  • cykl II – pomiar wilgotności wgłębnej muru - „in-situ”. Był on potrzebny dla uzyskania tak zwanego profilu zawilgocenia poprzecznego muru. Wykonywano go za pomocą elektrod biernych TS 12/300 z wykorzystaniem masy kontaktowej oraz cyfrowego bazowego urządzenia pomiarowego T 2000 S firmy Trotec.

    Po nawierceniu za pomocą wiertarki TE-16 otworów Φ 8 mm na głeb. 50 mm – w rozstawie około 100 mm wprowadzano elektrody jw. otulone masą kontaktową /zdj. nr 2a/ w celu wyeliminowania zjawiska - tak zwanego przesuszenia otworów przy ich nawiercaniu. Następnie po ustabilizowaniu się odczytów spisywano z pamięci stacji pomiarowej odczyty - max. średnie i min. W danym punkcie pomiarowym powtarzano tę procedurę dla otworów na głębokości 150 mm /zdj. nr 2b / i 250 mm /zdj. nr 2c/. Jednocześnie pobierano próbkę odwiercaną wiertłem rurowym dla wykonania pomiaru kontrolnego zawilgocenia metodą Darra – przy pomocy wagosuszarki /w laboratorium własnym Wykonawcy/ /zdj. nr 3 i 3a/ dla wyskalowania krzywej wzorcowej, dla stacji bazowej w danym punkcie.


Zdj. nr 2Zdj. nr 3Zdj. nr 4

Zdj. nr 2

Zdj. nr 3

Zdj. nr 4

Zdj. nr 3a - odwiert wiertłem rurowymZdj. nr 3b - pomiar aktualnej masy próbki

Zdj. nr 3a - odwiert wiertłem rurowym

Zdj. nr 3b - pomiar aktualnej masy próbki

  • cykl III – badanie zawilgocenia oraz zasolenia muru metodą laboratoryjną. Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych, procedura wykonania opisana jest jw.

    Próbki do badania zawilgocenia muru: pobierano rdzenie muru do woreczka foliowego i hermetycznego słoika szklanego; następnie dostarczano je do laboratorium, gdzie wilgotność była określana niezwłocznie metodą suszarkowo-wagową przy pomocy urządzenia wago-suszarka MAX 50 f-my Radwag


Zdj. nr 4

Zdj. nr 4

ul. Krucza 108/4 | 53-412 Wrocław | tel./fax (071) 361 83 21, kom. +48 509 693 157 | mail: | l. odwiedzin: