Badanie zasolenia muru

    Próbki do określania stopnia zasolenia pobierano poprzez odkucie ręczne zaprawy z pomiędzy cegieł - próbka o masie około 200 g - i dostarczano do laboratorium, gdzie określano stopnie zasolenia dla poszczególnych soli, korzystając z zestawu badawczego firmy Merck.


ul. Krucza 108/4 | 53-412 Wrocław | tel./fax (071) 361 83 21, kom. +48 509 693 157 | mail: | l. odwiedzin: