Ogólnie o firmie

    Firma Eurotransfer powstała w 1998 roku jako spółka cywilna dwóch doświadczonych inżynierów. Obecnie firma ma statut firmy osoby fizycznej. Od początku celem jej działalności były prace związane z rekonstrukcją oraz usuwaniem uszkodzeń konstrukcji budynków i budowli wykonanych z materiałów ceramicznych. W początkowym okresie czasu główną działalnością było opracowywanie projektów budowlanych oraz orzeczeń technicznych związanych z uszkodzeniami konstrukcji budynków mieszkalnych będących w zasobach Urzędu Miasta Wrocławia oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Na podstawie analizy wielu wykonanych projektów stwierdzono brak na rynku nowych technologii wykonywania napraw konstrukcji murowych. Dlatego też przeprowadzono analizę systemów naprawczych stosowanych przede wszystkim do napraw konstrukcji murowych. Po wykonaniu wielu analiz i porównań skoncentrowano się na beznaprężeniowym systemie napraw konstrukcji murowych angielskiej firmy HELIFIX London Ltd.

Zakres obecnej działalności

    Przedmiotem podstawowym jest wykonywanie opracowań projektowych i eksperckich z zakresu bud. ogólnego oraz hydrotechnicznego oraz w miarę zgłaszanych zapotrzebowań - przywracanie nośności uszkodzonym konstrukcjom ceglanym i drewnianym zarówno w budownictwie ogólnym jak i specjalistycznym. Jako jedyna z autoryzowanych firm działających na terenie Polski zajmujemy się zastosowaniem technologii napraw Helifix w masywnych ceglanych budowlach hydrotechnicznych. Zakres prac wykonywanych przez firmę można zakreślić w kilku podstawowych grupach:

  1. wykonywanie usług projektowych i eksperckich,
  2. naprawy konstrukcji ceglanych w technologii Helifix,
  3. naprawy konstrukcji drewnianych przy pomocy kotew spiralnych Helifix - bezśladowo - również w budynkach zabytkowych,
  4. prace projektowe i inwentaryzacyjne związane z robotami jw.,
  5. wykonywanie usługowe wierceń w betonie i cegle w technologii bezudarowej - tj. wiercenie diamentowe /do Φ 220 mm/; wiercenie jw. lecz w technologi udarowej /do Φ 45 mm/. Roboty wykonywane w technologii bezpyłowej sprzętem firmy Hilti - otwory do głębokości 1800mm,
  6. wykonywanie usługowe bruzd dla instalacji rurowych i kablowych w betonie, żelbecie i cegle za pomocą bruzdownic dwutarczowych, diamentowych firmy Hilti i Bosch. Głębokość bruzd do 65 mm; szer. do 45 mm. Dzięki zastosowaniu technologii diamentowej zapewniamy bardzo wielką dokładność wykonanych bruzd. Roboty wykonywane w technologii bezpyłowej,
  7. wykonywanie kotew wklejanych o dużej nośności w starym, zasolonym podłożu ceglanym - technologia Cintec Ltd,
  8. czyszczenie elewacji murów ceglanych za pomocą sprzętu firmy Karcher /HD1070 –250 bar/ oraz chemii firmy Remmers i Coverax,
  9. hydropiaskowanie konstrukcji murowych - w tym tak zwane „gumowanie”.
ul. Krucza 108/4 | 53-412 Wrocław | tel./fax (071) 361 83 21, kom. +48 509 693 157 | mail: | l. odwiedzin: